December 31, 2007

ಮುದುಕಿಯ ತುಪ್ಪ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 119)

ಮುದುಕಿಯ ತುಪ್ಪ ಮೂಸಿ ನೋಡಿಯೇ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಮುದುಕಿಯ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ. ಅದು ಮೂಸಿ ನೋಡಿಯೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. (ನಿಜವಾಗಿ ಮೂಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಖರ್ಚೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.)

ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿಯೇ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ! ಅಂತ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

No comments: