December 17, 2007

ಹೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 105 ಮತ್ತು 106)

ಹೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಳುವವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳಂತೆ.

ಹೆಳೆ ಎಂದರೆ ನೆಪ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ, ನೆಪವಿಲ್ಲದೇ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈಗಂತೂ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಳುತ್ತಾನೆ, ಸಕಾರಣದಿಂದ.

ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಲವರು ಕೊರಗುವುದುಂಟು. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದರಂತೂ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಅಂತವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇರುವ ಗಾದೆ ಇದು. ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಎಂದರೆ ಅಳುವವನ ಮೈಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರಂತೂ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ.

No comments: