December 13, 2007

ಹಾಕು ಮಣೆ… (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 101 ಮತ್ತು 102)

ಹಾಕು ಮಣೆ, ನೂಕು ಮಣೆ, ತೋರು ಮಣೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಅವರಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋದರೆ ಸಿಗುವ ಸತ್ಕಾರ ಇದು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದರೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಣೆಯನ್ನು ನೂಕಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದಿನ ಕೆಳೆದಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೋಗತೊಡಗಿದರೆ ಮಣೆ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ- ಹೋಗು ಎನ್ನಲಾರದೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದರು.
ಹೋಗು ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!

No comments: