November 27, 2007

ದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 84)

ದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ದನು.

ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಳೆದು ತರುವುದು ರೂಢಿ. ದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುದಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ.

ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರುವವರು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾತು ಇದು.

No comments: