November 7, 2007

ಊರು ಉಪಕಾರ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 67)

ಊರು ಉಪಕಾರ ಅರಿಯದು; ಹೆಣ ಶೃಂಗಾರ ಅರಿಯದು.

ಇಲ್ಲಿ ಊರು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿವೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮಗೆ ಕೃತಘ್ನರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರದ ನೆನಪೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತಾದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

No comments: