November 16, 2007

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 75)

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಭಂಗಿ ನೆಟ್ಟ ಗೊಂಡೆ ಹಕ್ಕಲ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ.

ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ.
ಅದರ ಗಿಡ ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊಂಡೆಯ ಗಿಡದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊಂಡೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಭಂಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅನಗತ್ಯ ಎನಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

No comments: