October 8, 2007

ಕರುವಿನ ಹಾರಾಟ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 35)

ಕರುವಿನ ಹಾರಾಟ ಗೂಟದ ಕೆಳಗೆ.

ಆಕಳ ಕರು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಿಗಿದಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಗೂಟ ಎತ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಈ ಗಾದೆಯ ಉಪಯೋಗ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

No comments: