October 1, 2007

ತಲೆಯನ್ನು … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 26 ಮತ್ತು 27)

ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಎಂದರೆ ಸೋರೆ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕಡಿದು ಆತನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆತ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅದು ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ತಮ್ಮ ವಾದ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಗಾದೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಕಂಡ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಕಾಲು.

No comments: