October 3, 2007

ಹಾರುವ ಮಂಗಕ್ಕೆ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 30)

ಹಾರುವ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ.

ಮೊದಲೇ ಅದು ಹಾರುತ್ತ, ಕುಣಿಯುತ್ತ, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಗ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏಣಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಕಪಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದು.
ಮಂಗನಿಗೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿ ಚೇಳು ಕಡಿಸಿಡರೆ... ಎಂಬ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಾತೂ ಕೂಡ ಇದೆ.

2 comments:

M G Harish said...

मर्कटस्य सुरापानं मध्ये वृश्चिकदंशनम् ।
तन्मध्ये भूतसञ्चारो यद्वातद्वा भविष्यति ॥

:)

Seema said...

ನಂಗೂ ಅದು ನೆನಪಾಗಿತ್ತು!!