September 20, 2007

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉದುರಿದ ಹನಿಗಳು...!!

Chatting

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ನಿಂತಿದ್ದರೂ
ಅವನ ಕಡೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿ
ದೂರದ ಮುಖ ಕಾಣದಿರುವ
ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದೇ chatting.
========================================================

i-pod

'ಅದೂ ಇದೂ ಕೇಳಿಸದಂತೆ
ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ...' ಎಂದು
ದಾಸರು ಅಂದು ಹಾಡಿದ್ದು
ದೇವರಿಗೆ ಇಂದು ಕೇಳಿಸಿರಬೇಕು.
ಜಗತ್ತಿಗೆ i-pod ಕರುಣಿಸಿ
ತಣ್ಣಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.


ನಾನೆಷ್ಟು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ
ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ನನ್ನ ಪಾಡು.
ಆ ದೇವರ ಬಳಿಯೂ ಇರಬಹುದೇ
i- ಪಾಡು?
========================================================

ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ

ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗತೊಡಗಿದೆ:
ಹಿಂದೆ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ.
ಇಂದು ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ USB, Nano ಗಳಿಗೆ.
========================================================

Google

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ
ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
Google ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ.
========================================================

4 comments:

M G Harish said...

i-pod ನ ಚುಟುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ :)

Seema said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹರೀಶ್.

Suresh S. a.ka. Suri said...

There is no baraha on this machine here! But i really loved your post! The i-pod thing was cool! wonder if god has an Ipod too:)

Seema said...

Suresh, Thanks for the encouragement.