January 23, 2008

ಗಂಡ ಹೊಸ ಸೀರೆ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 134)

ಗಂಡ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತರುತ್ತಾನೆಂದು ಹಳೆ ಸೀರೆ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಳು.

ಗಂಡ ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಂದೇ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಳೆಯದನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆಯದೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಹೊಸ ವಸ್ತು ಸಿಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

No comments: