November 26, 2007

ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 83)

ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು; ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

ದಾನ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಲ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೆದು ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

No comments: