February 26, 2008

ಹೆದ್ದಿನಿಸು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ… (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 174)

ಹೆದ್ದಿನಿಸು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಬಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ.

ಹೆದ್ದಿನಿಸು ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ತಲೆಯಿಂದ ಬಳಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅತಿ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ತಿನ್ನುವವರು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಕಾಳಜಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಕುರಿತು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

No comments: