July 3, 2009

ಒಪ್ಪೋಲೆ

Google docs ನಲ್ಲಿ share ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ post ನ link open ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಈ concept ಅನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ.

No comments: